เรื่องของซากุระ

เรื่องของซากุระ

           ซากุระ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นพืชจำพวกเดียวกับกุหลาบ มีกระจายอยู่ทางเอเชียตะวันออก ต้นซากุระเองนั้นมีหลายพันธุ์ หลายชนิด
ซึ่งความหลากหลายนี้ทำให้ซากุระมีความแตกต่างกันในเรื่องสีของดอก ลักษณะของดอก ใบ หรือลำต้น ซึ่งปัจจุบันคาดว่าเฉพาะในญี่ปุ่นอย่างเดียวมีพันธุ์ต่างๆ
ของซากุระมากกว่า 300 ชนิด ซากุระที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของคนญี่ปุ่นและกล่าวว่ามีจำนวนมากที่สุด คือ พันธุ์ someiyoshino เป็นซากุระกลีบเดี่ยว
ที่นิยมปลูกกันมากตามสวนสาธารณะ ริมแม่น้ำ สถานศึกษา  ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่มีโตเร็ว นอกจากนี้ยังมี yaezakura ซึ่งเป็นซากุระที่มีลักษณะที่แตกต่างไปจาก someiyoshino ที่ลักษณะของกลีบดอก จะมีกลีบซ้อนกันหลายชั้นคล้ายกุหลาบ

          ซากุระ  เป็นดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่น มีถิ่นกำเนิดในญี่ปุ่น คุณลักษณะเด่นของซากุระก็คือ เมื่อร่วง จะร่วงพร้อมกันหมด ซากุระจึงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดทหารและซามูไรของญี่ปุ่นมีดอกซากุระในเกาหลี, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จีน หรือที่อื่นๆ แต่ไม่มีกลิ่น ขณะที่ซากุระของญี่ปุ่นนั้นผู้คนจำนวนมากยกย่องชื่นชมกลิ่นของมัน และมักจะกล่าวฝากไว้ในบทกวี
          ดอกซากุระของญี่ปุ่นนี้ ในภาษาอังกฤษมีคำเรียกทั่วไปว่า “cherry blooms” หรือ “cherry blossom” หรือไม่ก็ “Japanese Flowering Cherry”
          ดอกซากุระ ในภาษาญี่ปุ่นนั้น เชื่อกันว่ากร่อนมาจากคำว่า ซะกุยะ (หมายถึง ผลิบาน) อันเป็นชื่อของเจ้าหญิง โคโนฮะนะซะคุยาฮิเม มีศาลบูชาของพระองค์อยู่บนยอดเขาฟูจิด้วย
          สำหรับพระนามของเจ้าหญิงองค์ดังกล่าวนั้น มีความหมายว่าเจ้าหญิงดอกไม้บาน และเนื่องจากซากุระเป็นดอกไม้ที่นิยมกันมากในญี่ปุ่นสมัยนั้น คำว่าดอกไม้ดังกล่าวจึงหมายถึงดอกซากุระนั่นเอง เจ้าหญิงองค์ดังกล่าวได้รับพระนามเช่นนั้น ก็เพราะมีเรื่องเล่ามาว่าทรงตกจากสวรรค์ มาบนต้นซากุระ ดังนั้น ดอกซากุระจึงถือเป็นดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นละเนื่องจากซากุระเป็นดอกไม้ที่นิยมกันมากในญี่ปุ่นสมัยนั้น คำว่าดอกไม้ดังกล่าวจึงหมายถึงดอกซากุระนั่นเอง เจ้าหญิงองค์ดังกล่าวได้รับพระนามเช่นนั้น ก็เพราะมีเรื่องเล่ามาว่าทรงตกจากสวรรค์ มาบนต้นซากุระ ดังนั้น ดอกซากุระจึงถือเป็นดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่น

 

 

       สถานที่ชมดอกซากุระ…ญี่ปุ่น ซึ่้งมีด้วยกันหลายสถานที่ ในส่วนนี้จะยกมาเพียงบางส่วนเพื่อเป็นข้อมูลความรู้กันนะคะ

       สะพานคินไตเคียว
       ที่ตั้ง : เมืองอิวะคุนิ จังหวัดยะมะงุจิ
       การเดินทาง : ขึ้นรถโดยสารประจำทางจากสถานีรถไฟ JR อิวาคุนิ หรือสถานีรถไฟ JR ชินอิวาคุนิ 15 นาที
       ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ต้นเดือนเมษายน – กลางเดือนเมษายน
       ค่าผ่านประตู : ผู้ใหญ่ 300 เยน / เด็ก 150 เยน

       ข้อมูลน่ารู้ : สะพาน “คินไตเคียว” เป็นสะพานที่มีรูปร่างแตกต่าง จากสะพานทั่วไป ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น
       เมื่อย่างเข้าเดือนเมษายนบริเวณรอบๆสะพานแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยสีชมพูของดอกซากุระ งานเทศกาลชมดอกซากุระแห่งสะพาน “คินไตเคียว”
จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในช่วงฤดูชมดอกซากุระยามค่ำคืนจะมีการประดับแสงไฟด้วย
กิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับที่นี่คือ การล่องเรือชมสะพาน “คินไตเคียว” และดอกซะกุระที่บานสะพรั่ง

          สวนนิชิดนะมะรุเทเอ็ง ภายในสวนสาธารณะ ปราสาทโอซะกะ

          ที่ตั้ง : เมืองโอซะกะ จังหวัดโอซะกะ
          การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟใต้ดิน ทานิมาจิยนโจเมะ 15 นาที
          ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน

         ข้อมูลน่ารู้ : สวนนี้ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของปราสาทโอซะกะ ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว ภายในสวนมีซากุระ กว่า 600 ต้น เมื่อเข้าสู่ฤดูชมดอกซากุระที่นี่จะคับคั่งไปด้วยบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่หอบลูกจูงหลานมาเที่ยว
เฉพาะในช่วงฤดูชมซากุระเท่านั้น ที่จะมีการประดับโคมไฟกระดาษกว่า  200 อัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมปราสาทโอซะกะ และดอกซากุระใน ยามค่ำคืนได้

        ทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ด้านเมืองโยชิดะ

        ที่ตั้ง : เมืองฟูจิโยชิดะ จังหวัดยะมะนะชิ
        การเดินทาง : โดยรถยนต์จากสถานีรถไฟ ฟูจิโยชิดะ (รถไฟด่วนสายฟูจิ) 10 นาที
        ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : กลางเดือนเมษายน – ปลายเดือนเมษายน

        ข้อมูลน่ารู้ : ท่านสามารถชมดอกซากุระบนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ที่นี่มีซากุระพันธุ์ “ฟูจิซากุระ”  ปลูกอยู่ถึง 2 หมื่นต้น “ฟูจิซากุระ” มีอีกชื่อว่า “มาเมะซากุระ” หรือ “โอโตเมะซากุระ” เป็นซะคุระที่มีลำต้นและดอกขนาดเล็กดูน่ารัก ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกฟูจิซากุระขึ้น

 

       แม่น้ำ เมงุโระงะวะ

      ที่ตั้ง : เขตเมงุโระ กรุงโตเกียว
      การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ อิเคจิริโอโออาชิ (รถไฟสายโตคิวเต็นเอ็งโทชิ) 10 นาที
      ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน
      ข้อมูลน่ารู้ : แม่น้ำ “เมงุโระงะวะ” เป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่อ่าวโตเกียว มีความยาวราว 8 กิโลเมตร ทางเดินเลียบริมแม่น้ำส่วนหนึ่งระยะทาง 3.8 กิโลเมตร มีต้นซากุระปลูกเรียงรายอยู่ถึง 830 ต้น เมื่อถึงฤดูที่ดอกซากุระผลิบาน บริเวณดังกล่าวมักจะกลายเป็นสถานที่นัดพบของคู่รัก ในยามค่ำคืนจะมีการประดับไฟ ทำให้สามารถเกินชมดอกซากุระยามราตรีได้อย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้  “ไดกังยะมะ” แหล่งแฟชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากวัยรุ่นญี่ปุ่น ซึ่งคงจะเป็นที่ถูกใจผู้ชื่นชอบแฟชั่นเป็นแน่

 

       จิโดริงาฟูจิ

       ที่ตั้ง : เขตจิโยดะ กรุงโตเกียว
       การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟใต้ดิน คุดันชิตะ 3 นาที
       ช่วงเวลาชมดอกซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน
       ข้อมูลน่ารู้ : อยู่ใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียลและ “นิฮอนบุโดคัน” แม้จะมีต้นซากุระไม่มากนักเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ แต่ด้วยความสวยงาม ที่ไม่รองใคร วันที่แน่นขนัดมากๆจะมีคนมาชมถึง 6 หมื่นคน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระจะมีการประดับไฟ ภาพซากุระยามราตรีที่สะท้อนแสงไฟสีฟ้าขาว กระทบลงบนแผ่นน้ำหน้าพระราชวังอิมพีเรียล เป็นภาพที่น่าประทับใจ ไม่อาจลืม หากเช่าเรือล่องไปตามทางน้ำของพระราชวังชมดอกซากุระ ก็จะ โรแมนติกไม่น้อย

 

 

 

 

 

Advertisements
โพสท์ใน ดอกไ้ม้ในต่างประเทศ | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

flowers2

ดอกรัตมา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Parkinsonia aculeta Limm.

เป็นไม้พุ่มโปร่งสูง 3-8 เมตร กิ่งก้านลู่ลม เปลือกต้นสีเขียวอมเทา

ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ยอด ดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอม

กลีบดอกมี 5 กลีบ สีแดง 1 กลีบ กลีบดอกบาง ร่วงง่าย

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวน ออกดอกตลอดทั้งปี…

โพสท์ใน ดอกไม้ในประเทศไทย | ใส่ความเห็น

flowers

ดอกกระดาษ

ชื่ออื่น :  บานไม่รู้โรยฝรั่ง

ชื่อพฤกษศาสตร์  :    Helichrtsum bracteatum , (Vent.) Andr.

เป็นไม้ดอกล้มลุก ลำต้นตรง สูงประมาณ 0.50–1.20 เมตร ออกดอกเดี่ยว หรือ เป็นช่อที่ยอดของลำต้น กลีบดอกสีเหลืองหรือส้ม  กลีบประดับมีหลายสี เช่น สีขาว ชมพู เหลือง แดง ส้ม  ก้านดอกแข็ง ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแปลง…

โพสท์ใน ดอกไม้ในประเทศไทย | ใส่ความเห็น

flowers3

เดปกระเป๋า

ชื่อวิทยาศาสตร์ :      Dischidia Pectenoides Pear

เดปกระเป๋า เป็นพืชอิงอาศัยขนาดเล็ก ลำต้นเลื้อยพัน มีรากออกตามข้อ

ใช้ยืดเกาะทุกส่วนของลำต้น  มีน้ำยางสีขาว

ออกดอกเป็นช่อกระจุก ตามซอกใบ และปลายกิ่ง มีดอกย่อย 5 – 10 ดอก สีแดง

กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด คล้ายกระสวย มีขนาดเล็ก

นิยมปลูกเป็นไม้แขวนประดับ ให้รูปทรงสวยงาม ชอบแสงแดดรำไร…

โพสท์ใน ดอกไม้ในประเทศไทย | 1 ความเห็น